Logopédia

Kinesiotape
2018-02-14
Manuál terápia
2018-02-14
Mindent mutat

Logopédia

Logopédia

A logopédus feladata a beszédzavarral, beszédhibával küzdő gyermekek kezelése. Kora gyeremekkorban a  gyerekek nagy része valamilyen hang-képzési zavarral küzd, ami a hangok helytelen képzésmódját jelöli pl: kutya” helyett „tuta”-t mond stb. Ezek többsége általában 5 éves korra magától korri-gálódik, tehát mire a gyermekeknek az aktív és állandó szókincse formálódik.

Éppen ezért, az első logopédiai vizsgálat 4,5 – 5 éves kor előtt kevésbé indokolt. De ha a gyermek már betöltötte az 5-ik életévét és még nem alakultak ki az eddig helyesen ki nem ejtett hangok, akkor nagy valószínűséggel ezek után sem fognak. Ekkor tehát már valóban javasolt szakemberhez fordulni, hiszen valószinűsithető hogy a beszédmoz-gások  maguktól nem fognak beügye-sedni, csak célzott feladatok segitsé-gével. Minden szülő számára fontos tudni, hogy a beszédállapot rendezése a beiskolázás időpontjáig meg kell történjen, ellenkező esetben a problémák az irásban és olvasásban is megjelenhetnek.

Gyakori tünetek melyekre logopédiai terápia ajánlott : artikulációs problémák, bizonyos beszédhangok helytelen képzése, a beszédhangok torzítása, hangok-szótagok kihagyása/betoldása beszédben, nem életkorának megfelelő szókincs, beszédértése nem életkorának megfelelő, helytelenül használja (és/vagy nem is érti) a nyelvtani struktúrákat.

Egy foglalkozások időtartama 30-50 perc között váltakozik, hetente egy-két alkalommal, kortól és a gyermek állapo-tától függően. A terápia home-training szerűen történik, valódi sikerességét az otthoni mindennapos gyakorlás ga-rantálja, hiszen a hangok, amiket a foglalkozásokon sikerül kijavitani, be kell épüljenek a gyermek hétköznapi szóhasználatába – vagyis meg kell szokja a gyerek, hogy a terápián kivül is helyensen kell ejtse az adott hangot. Ebben az automatizálódási folyamatban csak a szülő nyújthat megfelelő segit-séget a gyermeknek napi gyakorlással.

Ajánlott kiegészitő fejlesztések (szükség esetén):

  • szenzomotoros- illetve más mozgás-terápiák
  • tematikus és szocializációs csoportok
  • gyógypedagógiai és specifikus tanulási zavar terápiák.