Împreună pentru dezvoltare! – donați 3,5% din impozit Centrului Fericitul Scheffler Janos

Sărbători fericite!
2018-12-21
Achiziție servicii de elaborare documentații de atribuire pentru achiziționarea unor echipamente medicale în cadrul proiectului ”Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP” ROHU-240
2019-03-04
Arată tot

Împreună pentru dezvoltare! – donați 3,5% din impozit Centrului Fericitul Scheffler Janos

Începând din acest an, persoanele fizice pot dona 3,5% din impozit, organizațiilor nonguvernamentale care furnizează servicii sociale acreditate și licențiate. Centrul Fericitul Scheffler János, din cadrul Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vincențiu asigură servicii acreditate și licențiate de Ministerul Muncii și Dialogului Social și în 2019.

Este important de știut faptul că organizațiilor care nu dispun de acreditarea și de licența sus menționată, se pot dona doar 2% din impozit, diferența de 1,5% putând fi utilizată, în continuare, de posesori, însă acest 1,5% poate fi donat doar organizațiilor nonguvernamentale care furnizează servicii sociale cu acreditare și licență. O altă modificare importantă este faptul că data limită a depunerilor este, începând din acest an, 15 martie, spre deosebire de anii precedenți când această data a fost fixată pe 25 mai. Așadar, toți cei care doresc să doneze, sunt rugați să depună formularul 230, completat integral, până la data de 15 martie.

Centrul Fericitul Scheffler János a fost înființat în 2012 cu scopul de a fi promotorul pentru dezvoltarea eficace și sănătoasă a copiilor din regiune.

La început, centrul s-a concentrat pe dezvoltarea și facilitarea copiilor cu nevoi speciale, din 2015 personalul calificat a lărgit aria de activitate și asupra nevoilor copiilor sănătoși cu programe care cuprind: prevenție, menținerea sănătății, suport pentru dezvoltare sănătoasă. În prezent centrul funcționează cu două servicii sociale acreditate și licențiate. Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii si Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii cu dizabilităti de-a lungul anilor, au contribuit cu la diagnosticarea și terapia complexa a sutelor de copii, astfel contribuind și la dezvoltarea comunității locale. În anul 2018  pentru mai mult de 200 de copii/luna – 15.922 de terapii și 638 de evaluări.

Acest centru, își va continua munca și pe viitor. Dacă doriți să ajutați consolidarea acestei misiuni, o puteți face prin oferirea celor 3,5 % din impozitul pe venit Centrului Fericitul Scheffler János.

Această posibilitate reprezintă un instrument pentru fiecare cetățean, pe baza căruia poate să decidă liber destinația sumelor. În cazul în care nu folosiți de oportunitatea oferită de stat suma neîntrebuințat rămâne în bugetul statului. În vederea completării formularelor oferim ajutor la sediul Asociației din Satu Mare, strada Ștefan cel Mare, nr. 9.