În urma anunțurile publicate au fost semnate contractele de achiziții pentru următoarele servicii

Achiziție servicii de elaborare a Metodologiei de prevenție și screening în cadrul proiectului ”Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP” ROHU-240
2019-03-06
Achiziționarea unor echipamente medicale de screening oncologic mobil
2020-03-18
Arată tot

În urma anunțurile publicate au fost semnate contractele de achiziții pentru următoarele servicii

1. Achiziție servicii de elaborare documentații de atribuire pentru achiziționarea unor echipamente medicale în cadrul proiectului ”Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP” ROHU-240

Obiectul contractului:

Elaborarea documentelor necesare achiziționării echipamentelor, pe baza cărora vor fi cumpărate echipamentele propuse prin proiect:

 • Specificații tehnice pentru fiecare echipament, care urmează să fie achiziționat în cadrul proiectului pentru activitatea de screening, inclusiv definirea caracteristicilor tehnice a acestor și lotizarea lor pe contracte de achiziții care vor fi încheiate. Aceste caracteristici trebuie să asigure procurarea unor echipamente performante, eficiente, cele mai adecvate pentru scopul propus. Caracteristicele tehnice vor cuprinde inclusiv cerințele de software și hardware, unde e cazul.
 • Studiu de piață pentru determinarea valorii estimate cu oferte de prețuri
 • Notă justificativă privind valoarea estimată
 • Criterii de atribuire, factori de evaluare
 • Modele de contract de cumpărare și de mentenanță
 • Necesarul de documentaţie, etapele şi estimarea costului pentru elaborarea avizului de funcţionare
 • Formulare

Contractul a fost semnat cu SC GLOBEMED SRL în data de 14.03.2019.

Valoarea contractului este de 48.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 9.120 lei.

Termen de elaborare documentație: 25 zile.

 

2. Achiziție servicii de elaborare a Metodologiei de prevenție și screening în cadrul proiectului ”Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP” ROHU-240

Obiectul contractului:

Elaborarea unui studiu care determină Metodologia de prevenție și screening care urmează să fie realizat printr-un proiect finanțat din fonduri nerambursabile ROHU-240 cu titlul ”Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP”. Această metodologie va trebui să determine pe perioada proiectului, pe o durată de minim 2,5 ani următoarele:

 • Etapizarea și modul de organizare a activității de screening
 • Definirea și modalitatea de selectare și mobilizare a grupului țintă
 • Definirea resurselor umane de specialitate și administrative necesare pentru obținerea rezultatelor propuse prin proiect
 • Definirea resurselor materiale necesare pentru obținerea rezultatelor propuse prin proiect
 • Definirea listei echipamentelor medicale necesare pentru screening
 • Definirea metodelor de prelucrare a datelor rezultate în urma activităților de screening, modul de gestionare a bazelor de date obținute
 • Modul de asigurare a sustenabilității pe termen lung a activităților propuse prin proiect
 • Definirea bugetului necesar activității de prevenție și screening însemnând: cheltuieli cu: echipamente/instrumente medicale; cu personal; materiale; administrative.

 

Contractul a fost semnat cu SOCIETATEA CIVILĂ MEDICALĂ PROCARDIA în data de 15.03.2019.

Valoarea totală a contractului este de 107.000 lei.

Termen de elaborare metodologie: 25 zile