Proiecte

Conferința de lansare a proiectului

Dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenție

ROHU-450”

 

Proiectul „Dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenție ROHU-450” este inițiat de Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vincențiu din Satu Mare în parteneriat cu Centrul de Asistență Medicală din Județul Csongrád – Hódmezővásárhely-Makó din Ungaria și a fost selectat spre finanțare în cadrul programului Interreg V-A România-Ungaria.

Centrul de Asistență Medicală din Hódmezövásárhely-Makó, județul Csongrad, Ungaria, se bucură de un renume deosebit în domeniul screeningului și prevenției. Prin proiect își propune realizarea unor investiții importante în scopul dezvoltării infrastructurii. Ca urmare a activității de depistarea bolilor, crește numărul pacienților care au nevoie de tratament sau de internare în spital, însă condițiile actuale nu sunt corespunzătoare. Datorită cerințelor crescute, se impune dezvoltarea capacității prin proiectarea și realizarea a două etaje peste clădirea spitalului existent, în care va funcționa Secția de Boli Interne Generale și Secția de Pediatrie. Partenerul maghiar își extinde parcul de instrumente și dezvoltă metode de screening pentru depistarea precoce a cancerului de piele, screeningul mamar, cancerul pulmonar și bolile cardiovasculare.

Prin proiectul „Dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenție ROHU-450”, Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu din Satu Mare va realiza activități de promovare și conștientizare în rândul populației din județul Satu Mare cu privire la necesitatea prevenției și a controlului medical de tip screening necesar identificării bolilor cronice în etape incipiente. Cu această ocazie se va realiza și o activitate de screening complex al copiilor născuți prematur în județul Satu Mare.

O problemă majoră legată de starea de sănătate a populației din județul Satu Mare o reprezintă morbiditatea bolilor oncologice și cardio–vasculare și mortalitatea crescută provocate de acestea.Fenomenul este caracteristic nu numai pentru România, ci și în toată Europa așa cum rezultă din statisticile europene. De-a lungul anilor județul Satu Mare se situează pe locurile cele mai nefavorabile în statisticile naționale, speranța de viață fiind cea mai redusă dintre toate județele țării, mortalitatea cardio-vasculară și cea oncologică fiind printre cele mai ridicate dintre județele României.

Misiunea Asociației Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu din Satu Mare este de a ajuta nevoiașii, bolnavii. Datorită activităților caritabile intense din domeniul sănătății, Asociația Surorilor de Caritate Sfântul Vicențiu a sesizat situația nefavorabilă a stării de sănătate a populației din județul Satu Mare, motiv pentru care a propus prin proiectul „Dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenție ROHU-450” organizarea de programe de screening și prevenire în zonele urbane și rurale ale județului Satu Mare.

Asociația va realiza activități de promovare și conștientizare în rândul populației , cu privire la necesitatea prevenției și a controlului medical de tip screening, necesar identificării bolilor cronice în etape incipiente.

În cadrul proiectului se va forma și dota o echipă mobilă de diagnosticare pentru screening pe teren, pe raza județului Satu Mare în domeniul cardiovascular și oncologic cu implicarea medicilor de familie. Echipa medicală mobilă va avea un rol important în prevenție și diagnosticare pentru persoanele care au acces limitat la servicii medicale. Cu ajutorul echipei medicale mobile vor fi examinate 4.000 de persoane. Echipa mobilă își va desfășura activitatea inclusiv în zonele rurale ale județului, unde accesul persoanelor la servicii medicale este mai limitat, iar populația este mai îmbătrânită.

Va fi realizat și o activitate de screening complex al copiilor născuți prematur în județul Satu Mare. Grupul țintă va fi reprezentat pe de o parte de copii cu vârsta de 0-5 ani, născuți prematur, cei care vor fi evaluați, pe da altă parte de profesioniști din sistemul de sănătate: personalul medical și de reabilitare – psihologi, kinetoterapeuți, psihopedagogi – prin creșterea competențelor lor profesionale. Se va realiza și formarea unei rețele de specialiști, care să asigure asistența copiilor născuți prematur.

Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu are protocoale de colaborare încheiate cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare precum și cu Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, astfel  părinții copiilor născuți prematur și/sau cu dizabilități vor fi dirijați spre specialiștii centrului, asigurând astfel accesul într-un număr cât mai mare a grupului țintă spre serviciile oferite.

În urma implementării proiectului va crește nivelul de informare a populației cu privire la măsurile de prevenție a bolilor; va crește accesabilitatea de către servicii medicale ambulatorii de specialitate; vor crește șansele de tratament prin diagnosticarea precoce a bolilor și va crește speranța de viață a locuitorilor din județul Satu Mare; se va reduce incidența bolilor cardio-vasculare și oncologice.

Valoarea totală a proiectului este de 9.266.172,56 EUR, din care finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este 7.876.246,67 EUR, contribuția publică asigurată de Bugetul de Stat 1.347.898,13 EUR, iar contribuția prorie este 42.027,76 EUR.

Valoarea proiectului care revine Asociației Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu este 2.100.337,85 EUR din care care finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este 1.785.287,17 EUR, contribuția publică asigurată de Bugetul de Stat 273.022,92 EUR, iar contribuția proprie este 42.027,76 EUR. Valoarea echipamentelor achiziționate prin proiect este de 1.204.498 EUR, cheltuielile pentru asigurarea materialelor, resurselor umane, medicilor de familie, instruirea personalului necesar realizării activității de screening sunt în valoare de 457.003 EUR, iar cheltuielile pentru promovarea importanței screeningului și prevenției  sunt de 268.470 EUR.

 

 

Durata de implementare a proiectului este 36 de luni, perioada 01.08.2019-31.07.2022.

 

 

Láng Ladislau, manager de proiect

Tel: 0744 539 214

caroli64@gmail.com