Szociális munka

Manuál terápia
2018-02-14
Szociálizációs csoportok
2018-02-14
Mindent mutat

Szociális munka

Szociális munka

A szociális szakember, az egyén, család, csoport, közösség szintjén avatkozik be, és segitséget nyújt a legkülönbözőbb probléma, és krizis helyzetek megoldásában.

Szociális munka segitő szakma, és mint ilyen feladata a kliens támogatása, megerősitése, segitése, hogy képes legyen az önálló problémamegoldásra, túl tudjon lépni a krizis helyzeteken.

A szociális munkással való együttműködés alapja az önkéntesen vállalt részvétel, problémák felismerése, és hangos kimondása.

Fontos, hogy a kliens és a szakember között kialakuljon egy bizalmon alapuló kapcsolat, mert az együttműlködés és a  munka csak igy lesz hatékony, és sikeres.

Központban dolgozó szociális munkás, elsődleges feladata, a család helyzetének feltérképezése, szociális felmérése,  fontos, hogy tisztában legyen a család működési rendszerével, megismerje kinek mi a feladata ebben a rendszerben, illetve megtalálni azokat a pontokat, ahol hatékonyan tud segiteni, és támogatást nyújtani.

„Nem mindig lehet megtenni amit kell, de mindig meg kell tenni amit lehet.”

Bethlen Gábor

Miben tud önnek segiteni egy szociális munkás? 

  • Információt nyújt, az ön és gyermeke, jogaival kapcsolatban
  • Kapcsolatot teremt, ön és más olyan állami, magán szervezetek között, melyek segithetnek a mindennapi problémák leküzdésében, megoldásába, legyen az egészségügyi, jogi, adminisztrativ, személyes.
  • Egyéni, csoportos találkozók alkalmával irányitott beszélgetések keretében együtt próbál megoldást találni az ön által megfogalmazott problémákra, probléma helyzetekre.

A szociális munkás együtt működik a központban dolgozó szakemberekkel terapeutákkal, annak érdekében, hogy Ön,  családja, és gyermeke a legmegfelelőbb segitséget kapja.

A szociális munkással folytatott egyéni, csoportos  beszélgetés során elhangzott információkat a szakember bizalmasan kezeli, és csak azokkal a szakemberekkel osztja meg, akik hatékonyan hozzá tudnak járúlni a probléma megoldásához.