Szociálizációs csoportok

Szociális munka
2018-02-14
Tanulási zavarok megelőzése
2018-02-14
Mindent mutat

Szociálizációs csoportok

Szociálizációs csoportok

Szociális készségeket/kompetenciákat öt csoportba sorolhatjuk: 

  • Éntudatosság (önismeret, önér-tékelés, önbizalom stb.)
  • Önszabályozás (önkontroll, alkalmazkodás stb)
  • Empátia (mások érzelmeinek felismerése)
  • Motiváció
  • Társas készségek (kommu-nikáció, kapcsolatépités, együttmű-ködés stb)

A szociális készségek fejlettsége elengedhetetlenül szükséges az óvodai és iskolai beváláshoz és nem utolsó sorban a társadalomba való beilleszkedéshez, a jól működő emberi kapcsolatokhoz.

Mivel a szociális kompetencia leginkább gyermekkorban fejleszthető, ezért minden gyermek esetében oda kell figyelnünk arra, hogy pl: ki tudja-e fejezni az érzelmeit, felismeri a másokét, tud-e együttérezni, segiteni másoknak, vannak-e barátai, hogyan tud beilleszkedni valahova stb.

Ha ezek közül több dolog problémát jelent a gyermeknek, akkor valószi-nűsithető, hogy szociális képességei éretlenek. Ezek fejlesztésére bármilyen csoportos, társaságban zajló tevé-kenység jótékony hatással lehet, de célzottan is lehet e készségek és képességek fejlesztésével foglalkozni, a szocializációs csoportokban.

A foglalkozások kis csoportokban zaj-lanak, különböző tematikákon végig-haladva, játékosan, változatos módszerekkel.

A csoportba való fejlesztés előfeltétele egy tünetlista kitöltése a szülővel közösen. A kapott eredmények, illetve a szülő által elmondott információk alapján a gyermekről profil készül, amely rávilágít a gyengébben fejlett területekre. Ez alapján megtörténik az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, amely kifejezetten az adott gyerekre szabott, majd a csoportba besorolás.

A terápia során javítjuk az egyéni és társas helyzetekben való viselkedést és ezek megértését valamint elősegítjük az önállóság kialakítását.

Ajánlott kiegészitő fejlesztések:

  • szenzomotoros csoportok
  • gyógypedagógiai csoportok
  • iskola előkészitő csoportok
  • gyerekdrámás csoportok