Tanulási zavarok megelőzése

Szociálizációs csoportok
2018-02-14
Tervezett szenzo-motoros tréning (TSMT)
2018-02-14
Mindent mutat

Tanulási zavarok megelőzése

Tanulási zavarok megelőzése

Tanulási zavar (dyslexia) veszélyez-tetett gyereknek tekintjük azt, aki az intelligencia szint alapján, az elvárha-tónál lényegesen alacsonyabb képessé-gekkel rendelkezik (óvodában illetve I.osztályban). Ez az állapot egy sajátos kognitív tünet együttessel jár együtt.

A dyslexia prevenció fogalma Meixner Ildikó nevéhez fűződik, aki úgy tartotta, hogy egy diszlexiásnak mondott gyer-meknek sokkal hosszabb időre van szüksége az olvasás-írás elsajátításához, mint a többieknek. Ezért, ha már az óvodában felvetődik a diszlexia veszélyeztetettség gyanúja, már ott el kekk kezdeni a fejlesztést. A diszlexia prevenciós terápiának lényeges része tehát a sokoldalú képesség-, készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése, az olvasási kedv felébresztése, az olvasás tanítása. Alapelve a fokozatosság, és a megfelelő mennyiségű idő biztosítása, az olvasás tanításhoz.

A terápiában nagy hangsúly tevődik a beszédfejlesztésre, a szókincs gyara-pítására, a mondatalkotás gyakorlására, a téri tájékozódás, a ritmushoz kapcsolódó készségek, a mozgás, az észlelés fejlesztésére.  Ezt követően kezdődhet el az olvasás- írástanítás.

Gyakori tünetek, melyekre ajánlott a dyslexia prevenció: nem múlik el az élettani pöszeség, beszédébe nehezen épülnek be az újonnan kialakított hangok, jól megtanult hangokat újra elveszítenek, szegényes szókincs, szegényes mondatalkotás, rossz kifejezőkészség, figyelem- és koncentrációs nehézségek, rossz ceruzafogás, vonalvezetési gondok, kialakulatlan, bizonytalan téri- és időbeli tájékozódás, számmal, mennyiséggel kapcsolatos problémák, gyenge ritmusérzék (gyakori az amuzikalitás, a nyelv alapvető ritmusát, zeneiségét nem képes érzékelni).

Egy terápia időtartama 30-50 perc között váltakozik, hetente egy-két alkalommal, kortól és a gyermek állapotától függően. Ahhoz, hogy komplex eredményeket érhessünk el szükséges az otthon is történő rendszeres gyakorlás.

Ajánlott kiegészitő fejlesztések:

  • szenzomotoros- illetve más mozgás-terápiák
  • logopédiai foglalkozások
  • gyógypedagógiai fejlesztés
  • iskola előkészitő foglalkozások.