Tervezett szenzo-motoros tréning (TSMT)

Tanulási zavarok megelőzése
2018-02-14
Tünetlista 0-3 hónap
2018-03-05
Mindent mutat

Tervezett szenzo-motoros tréning (TSMT)

Egyéni tervezett szenzomotoros tréning (TSMT I)

A TSMT módszert Lakatos Katalin PhD dolgozott ki, a BHRG modell részeként. A TSMT egy olyan mozgásterápia, mely nem csak a mozgást fejleszti, hanem segiti az idegrendszer érési folyamatait, fejleszti a tanulási funkciókat, a figyelmi- és részképességeket, segíti a beszéd beindulását, a finom- és beszédmoz-gások ügyesedését.

Egyéni formában 6 hónapos kortól javasolt egészen 10 éves korig, akár a csoportos formával (TSMT II) párhuzamosan. Az egyéni tréningek a szülők aktív bevonásával és részvételével történnek, home-training formájában – tehát a terápia sikeressége sokesetben az otthoni gyakorlás függvénye. A feladatok személyre szabottak, figyelemben véve a gyerek terhelhetőségét.

A TSMT módszer saját diagnosztikai egységgel rendelkezik:

 • Longitudinális Komplex Vizsgálat (3 hó- 60 hó) – LongiKid©
 • Állapot és Mozgásvizsgálat (5 év felett)

A diagnosztika és terápia egysége segít, hogy a vizsgálat során megfigyelt eltérések, könnyen beépithetőek legyenek a későbbi fejlesztésbe. Eszközigénye alacsony, amelyekre a terapeuta, mintegy 1000 feladatból választja ki a megfelelő elemeket a tornasor összeállításához. A fejlesztés preventív és terápiás céllal egyaránt alkalmazható, valamint a vizsgálati módszerei is alkalmasak a rizikós esetek kiszűrésére.

Az egyéni terápia javasolt olyan gyerekek esetében akiknél késik a beszéd,  ügyetlenek a praktikus mozgásai, viselkedés és együttműködési problémái vannak, rizikós a tanulási zavarokra, a hiperaktivitás és figyelem-zavar tüneteit mutatja vagy bármilyen sérülés következtében megkésést mutatnak pszichomotoros illetve motoros területeken.

A terápiát „okositó tornának” is nevezik, hiszen ép intellektusú gyermekek esetében is jól használható a különböző részképességek fejlesztésére.

Ajánlott kiegészitő fejlesztések:

 • más mozgásterápiák, hidroterápia
 • tematikus és szocializációs csoportok
 • logopédia, kommunikáció fejlesztés
 • specifikus tanulási zavar terápiák

 

Csoportos tervezett szenzomotoros tréning (TSMT II)

A TSMT módszert Lakatos Katalin PhD dolgozott ki, a BHRG modell részeként. Csoportos formában akár már 8-1o hónapos kortól elkezdhető és kb 1o-12 éves korig tudunk vele eredményeket elérni. Nem minden esetben indokolt, hogy egyéni tréning (TSMT I) előzze meg, de elkezdéséhez csoportérettség szükséges, valamint a vizsgálati eredményben egy adott fejlettségi szint elérése. Az egyéni tréninggel (TSMT I) párhuzamosan is alkalmazható.

A csoport TSMT egy komplex fejlesztő foglalkozás, preventív és terápiás céllal is egyaránt alkalmazható. Kiscsoportos for-mában zajlik (kisebb korban szülő jelen-létével, nagyobb korban e nélkül) rengeteg változatos eszközzel felszerelt tornate-remben, heti rendszerességgel, fokozatosan nehezedő, egymásra épülő tematikus blokkokból. A mozgásterápiás elemeken túl magába foglal több részképesség-, figyelem-, együttműködési- és ügyességi feladatot, mely nemcsak egy eltérő fejlődésű kisgyermek számára jelent kiváló fejlesztési lehetőséget, hanem bármely tipikusan fejlődő társának is.

A TSMT módszer saját vizsgálati módszerrel rendelkezik: 

 • Longitudinális Komplex Vizsgálat (3 hó- 60 hó) – LongiKid©
 • Állapot és Mozgásvizsgálat (5 év felett)

A diagnosztika és terápia egysége segit, hogy a vizsgálat során megfigyelt eltérések, könnyen beépithetőek legyenek a későbbi fejlesztésbe. A csoportos forma lehetőséget ad számos olyan terület fejlesz-tésére, melyek egyéni helyzetben kevésbé van lehetőség: 

 • viselkedés problémák, együttműködési nehézségek, dacos viselkedés
 • szocializációs problémák, szegényes kortárskapcsolatok, félénk viselkedés
 • hiperaktivitás és figyelemzavar
 • eltérő pszichomotor és motoros fejlődés
 • részképesség problémák, tanulási zavar veszélyeztetettség
 • monotónia és frusztráció tűrési nehéz-ségek

 

Ajánlott kiegészitő fejlesztések:

 • más mozgásterápiák, hidroterápia
 • tematikus és szocializációs csoportok
 • logopédia, kommunikáció fejlesztés
 • specifikus tanulási zavar terápiák