Logopédia vizsgálat

Tanulási zavarok komplex vizsgálata
2018-01-15
Szenzo-motoros állapotfelmérés – LongiKid – Longitudinális Komplex vizsgálat
2018-01-15
Mindent mutat

Logopédia vizsgálat

Logopédia vizsgálat

A rehabilitációs folyamatában, a beszédfejlődés egyes fázisaiban, különböző problémák jelentkezhetnek, ezért vizsgálatuk is különböző módszerek által valósul meg.
A beszéd és kommunikáció vizsgálata 4 és fél – 5 éves korig a gyógypedagógiai felmérésék részét képezi, mivel ezek legtöbbjében van erre alkalmas alskála, ami pontosan tudja mérni, hogy a gyerek életkorának elvárttól, hol is tart ezen a területen.
Ezekhez a felmérésékhez csatlakoznak 5-6 éves kortól azok a célzott, klasszikus logopédiai felmérések, mint az artikuláció és a beszédritmus zavarainak a vizsgálata, hiszen az ilyen tipusú tünetek csak ebben az életkorban válnak jelértékűvé, előtte élettaninak tekinthetők – nem
igényelnek terápiás beavatkozást.

Az artikuláció vizsgálata (a pöszeség vizsgálata)

Az artikuláció vizsgálata 4,5-5 éves kortól ajánlott.
A felmérés során vizsgáljuk:

 • artikulációt
 • beszédhangok kiejtését
 • beszédhangok hallási differenciálását
 • szókincset

Fontos tudni:

 • a hangok helytelen kiejtésével kapcsolatos problémák többsége általában 4,5-5 éves korra magától korrigálódik, tehát mire a gyermekeknek aktív és állandó szókincse formálódik.
 • ha a gyermek már betöltötte az 5-ik életévét, és valamilyen artikulációs problémái vannak, nem ejt ki helyesen némely hangokat, szakemberhez kell fordulniuk a szülőknek.
 • Ha egy gyermeknél 5 éves koráig nem alakultak ki az eddig helyesen ki nem ejtett hangok, akkor nagy valószínűséggel ezek után sem fog

Beszédritmus zavarainak vizsgálata (dadogás, hadarás vizsgálata)
Mivel a beszédritmus zavarainak oka igen sokrétű lehet, ezért a konkrét tünetek kivizsgálásán túl, több területre kiterjedő információk begyűjtésére van szükség.

A beszédritmus zavarainak vizsgálati lépései:

 • anamnézis adatok felvétele, mely során a diagnózis felállításához, a terápiás munkához gyűjtünk adatokat
 • a pszichológiai vizsgálat, megfigyelés keretében három területet vizsgálunk: az intelligenciát, a magatartást illetve a mozgást
 • az exploráció egy olyan beszélgetés, amelyben a megfigyelés mellett a dadogó lelki fejlődéséről, környezetéről, konfliktusairól, panaszairól gyűjtünk adatokat
 • családlátogatás, csak indokolt esetben
 • orvosi vizsgálat