Centrul Fericitul Scheffler János pentru copii cu dizabilități

Centrul Fericitul Scheffler Janos și-a deschis porțile în anul 2012, sub egida Asociației Surorilor de Caritate Sfantul Vicențiu. Misiunea de odinioară a surorilor a fost preluată de un grup de profesioniști pasionați, care printr-o continuă dezvoltare încearcă să vină în ajutorul copiilor din regiune, cu o paletă largă de servicii terapeutice și de dezvoltare. Dacă inițial activitatea Centrului s-a rezumat doar la asistența complexă a copiilor cu dizabilități, în prezent repertoriul nostru s-a lărgit semnificativ, o pondere la fel de importantă o au activitățile preventive, de păstrare a sănătății.

Începând din decembrie 2015, în cadrul Centrului funcționează două entități separate, bine delimitate din punctul de vedere al tipului de servicii sociale acreditate oferite: Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii cu dizabilități și Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii cu dizabilități și-a păstrat principalul domeniu de activitate: diagnosticul și tratamentul complex al diverselor tipuri de dizabilități.


Printre obiectivele Centrului se numără:
-dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale
-evaluarea stării actuale și monitorizarea dezvoltării
-asigurarea unor metode terapeutice moderne
-colaborarea cu personalul didactic în vederea facilitării integrării copiilor în colectivitate/învățământul de masă
- sprijin acordat familiei copiilor cu dizabilități
- promovarea unei viziuni tolerante

Activitatea se desfășoară deci în jurul a trei concepte de bază interdependente: DIAGNOSTIC-DEZVOLTARE-REABILITARE

Ce înțelegem prin diagnostic?

Pentru asigurarea unor servicii de calitate copiilor cu dizabilități, este indispensabilă evaluarea stării lor actuale respectiv a domeniilor în care se constată întârzieri. Trebuie să precizăm gradul deficienței/întârzierii în vederea alcătuirii unui program personalizat de intervenție. Desigur, aceasta este doar primul pas, în continuare trebuie monitorizată evoluția copilului prin reevaluări periodice care oferă o imagine mai complexă despre ritmul și particularitățile dezvoltării copilului.

Care sunt serviciile oferite în cadrul Centrului?


- consult medical de specialitate
- evaluări psihopedagogice
- evaluarea tulburărilor instrumentale
- evaluare logopedică
- evaluări senzo-motorii
- evaluare kineto-și a posturii
- evaluarea tulburărilor de spectru autist
- investigații neurofiziologice (EEG,EMG)

Ce presupune reabilitarea și care este importanțaei?

Prin reabilitare înțelegem totalitatea activităților de diagnostic, terapie, îngrijire și profilaxie care se adresează persoanelor suferind de una sau mai multe tipuri de dizabilitate, activități menite să restabilească – parțial sau în întregime – capacitatea de autonomie personală, reușind prin aceasta să se reintegreze în familie, muncă și societate.

Esența procesului de reabilitare o constituie obținerea unei imagini clare privind funcționalitatea actuală a persoanei, urmată de instituirea unui program complex de dezvoltare a domeniilor deficitare.

Ce implică dezvoltarea?

Sunt activități terapeutice (metode, tehnici specifice) prin care se intervine în procesul de maturizare a funcțiilor organismului – în special al sistemului nervos – facilitând dobândirea abilităților corespunzătoare vârstei. O importanță deosebită trebuie acordată creșterii calității vieții și intăririi suportului social.

Cui se adresează activitățile de reabilitare/dezvoltare?


Oricărui copil care suferă de:
- afecțiuni neurologice (pareză cerebrală, sindroame neurologice specifice, afecțiuni neuro-motorii)
- sindroame de cauză genetică ( sindrom Down, tulburări de spectru autist, sindrom Angelmann, Spina bifida, sindrom Prader - Willi, etc.)
- tulburări globale sau parțiale de dezvoltare (întârziere mentală, tulburări de învățare, tulburări ale dezvoltării cognitive, tulburări instrumentale, deficit de atenție, dezvoltare psihomotorie dizarmonică, tulburări de comportament sau de socializare).

Cum se desfășoară activitățile de reabilitare/dezvoltare?

În primul rând se va realiza o evaluare complexă a copilului pe baza căreia se vor recomanda metodele terapeutice optime pentru dezvoltarea lui, urmată de alcătuirea planului personalizat de intervenție specific tipului și gradului deficienței actuale. Obiectivul principal este dezvoltarea globală a copilului dar se pune un accent deosebit și pe însușirea deprinderilor de autonomie. Acest deziderat capătă o importanță și mai mare la copiii cu tulburări de spectru autist sau alte tulburări de dezvoltare venind astfel în sprijinul familiei acestora.

Care sunt tipurile de terapii accesibile?


Dezvoltare și reabilitare motorie:
- Terapie senzo-motorie (TSMT)
- Kinetoterapie și terapii manuale
- Hidroterapie
- Metode terapeutice accesorii: kinesiotape, Thera Suit, fizioterapie


Dezvoltarea comunicării:
- Pornirea limbajului
- Activități logopedice
- Grupuri de comunicare

Dezvoltare cognitivă:


- Terapie psihopedagogică
- Dezvoltarea atenției și a funcțiilor executive
Dezvoltarea comportamentului social, adaptativ:
- Grupuri de socializare
- Grupuri tematice


Terapii specifice:
- Terapia specifică tulburărilor de spectru autist
- Prevenția/reeducarea dislexiei


Asistență socială și sprijin acordat părinților
- Consiliere individuală
- Grupuri pentru părinți

Majoritatea activităților terapeutice de dezvoltare și reabilitare se regăsesc atât sub formă individuală cât și sub forma de grup.

Care este rolul părintelui?

Părinții au un rol foarte important în atingerea obiectivelor terapeutice, contribuind la eficacitatea acesteia – în special în cazul terapiilor de bază - prin atitudinea pe care o au față de procesul terapeutic respectiv prin colaborarea cu specialiștii.

Deși la copiii mai mari sau în cazul altor forme de terapie (psihopedagogie, logopedie), copilul este protagonistul principal al terapiei (în condițiile unei colaborări active), relația dintre părinte și terapeut rămâne un element esențial al terapiei.

Îngrijirea, educația unui copil care suferă de un anumit grad de dizabilitate este o provocare pentru toți membrii familiei. Din această cauză considerăm necesară informarea părinților în ceea ce privește consecințele care decurg din prezența dizabilității, posibilele efecte pe termen lung ale acesteia și modalitățile de depășire a dificultăților generate. Specialiștii Centrului oferă asistență și consiliere părinților în găsirea soluțiilor optime, amintindu-le în același timp că dezvoltarea copilului implică o responsabilitate continuă și susținută din partea lor, la fel cum este și sesizarea/depistarea timpurie a problemelor.

0361-408872 (RDS) | 0756-855819 (Orange)