Împreună pentru dezvoltare! – donați 3,5% din impozit Centrului Fericitul Scheffler Janos

Connecting Therapies
2018-11-21
Achiziție servicii de elaborare a Metodologiei de prevenție și screening în cadrul proiectului ”Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP” ROHU-240
2019-03-06
Arată tot

Împreună pentru dezvoltare! – donați 3,5% din impozit Centrului Fericitul Scheffler Janos

Începând din acest an, persoanele fizice pot dona 3,5% din impozitul pe venit organizațiilor nenguvernamentale care furnizează servicii sociale acreditate și licențiate. Centrul Fericitul Scheffler János din cadrul Asociației Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu asigură servicii acreditate și licențiate de Ministerul Muncii și Dialogului Social și în 2019.

Este important de știut faptul că acelor organizații, care nu dispun de acreditarea și de licența mai sus menționată, se pot dona doar 2% din impozit, diferența de 1,5% putând fi utilizată, în continuare, de persoanele fizice, însă acest 1,5% poate fi donat doar organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale cu acreditare și licență, completând și anexa nr.1 la Declaratia 230.
O altă modificare importantă este faptul că data limită a depunerilor este, începând din acest an, 15 martie, spre deosebire de anii precedenți când această dată fost fixată pe 25 mai. Așadar, toți cei care doresc să doneze, sunt rugați să depună formularul 230 si anexa nr.1 , completat integral, până la data de 15 martie, impreuna cu anexa 1:

– electronic la ANAF sau
– personal la ANAF (organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul, resedința) sau
– la sediul Centrului din Satu Mare, str. Stefan cel Mare , nr.9.

Centrul Fericitul Scheffler János a fost înființat în 2012 cu scopul de a fi promotorul dezvoltării eficace și sănătoase a copiilor din regiune.
La început, centrul s-a concentrat pe dezvoltarea și facilitarea copiilor cu nevoi speciale, însă începând din 2015 s-a lărgit aria de activitate și asupra nevoilor copiilor sănătoși cu programe care cuprind: prevenție, menținerea sănătății, suport pentru dezvoltare sănătoasă. În prezent centrul funcționează cu două servicii sociale acreditate și licențiate. Centrul Fericitul Scheffler János pentru Copii si Centrul Fericitul Scheffler János pentru Copii cu Dizabilităti de-a lungul anilor, au contribuit la diagnosticarea și terapia complexăa sute de copii, astfel contribuind și la dezvoltarea comunității locale. În anul 2018 a oferit pentru mai mult de 200 de copii/luna – 15.922 de terapii și 638 de evaluări.
Acest centru, își va continua munca și pe viitor. Dacă doriți să ajutați consolidarea acestei misiuni, o puteți face prin oferirea celor 3,5 % din impozitul pe venit Centrului Fericitul Scheffler János.

Această posibilitate reprezintă un instrument pentru fiecare cetățean, cu ajutorul căruia poate să decidă liber destinația sumelor disponibile din impozitul pe venit. În cazul în care nu vă folosiți de oportunitatea oferită de stat, suma neîntrebuințat rămâne în bugetul statului.
În vederea completării formularelor oferim ajutor la sediul aociației din Satu Mare, strada Ștefan cel Mare, nr. 9.