PORTAGE

PEP-3 (Psychoeducational Profil) 
2018-03-11
SON-R 21/2-7 – Evaluare non-verbală a aptitudinilor cognitive
2018-03-11
Arată tot

PORTAGE

PORTAGE

Scala Portage este un instrument de monitorizare a dezvoltării copiilor cu vârstele între 0-6 ani.

Structura scalei oferă informații utile atât pentru părinți, cât și pentru specialiști despre nivelul abilităților de bază a copilului, raportat la vârsta lui. Astfel putem compara permanent vțrsta mentală și cea cronologică a copilului și putem depista dacă există sau nu probleme, la una sau mai multe domenii.

Este alcătuit din 5 scale, care vizează:

  • Autoservirea
  • Domeniul cognitiv
  • Motricitatea
  • Limbajul
  • Abilitățile de socializare

Important:

  • Nu este un test de inteligență, dar pe baza rezultatelor poate fi calculat vârsta mentală
  • În cazul în care copilul este netestabil, putem aplica scala ca și un chestionar – și să obținem informațiile de la părinte (dar în cazul acesta rezultatul nu se poate considera obiectiv)
  • Nu este un test!! – este stucturat în așa fel, încât prin diferite situații concrete de joacă poate monitoriza abilitățile copilului – astfel oferind sugestii foarte concrete pentru părinte, în ceea ce privește modul, în care se poate ocupa acsă cu copil