Szenzo-motoros állapotfelmérés – AMV – Szenzo-motoros vizsgálat

Szenzo-motoros állapotfelmérés – LongiKid – Longitudinális Komplex vizsgálat
2018-01-15
Gyógytorna Felmérés – Mozgásvizsgálat
2018-01-23
Mindent mutat

Szenzo-motoros állapotfelmérés – AMV – Szenzo-motoros vizsgálat

Állapot és Mozgásvizsgálat (AMV) – 5-12 éves gyerekeknek

Az Állapot és Mozgásvizsgálat egy neuro- és szenzo-motoros szemléletű vizsgálat, mely segíségével megállapítható a gyermek organikus érettségének/éretlenségének a szintje, segítségével felismerhetővé válnak azon fontos készségek, képességek, amelyek a sikeres iskolai beváláshoz szükségesek.

A szűrővizsgálat során a következő dolgokat vizsgáljuk:

 • figyelmi képességek vizsgálata
 • mozgásvizsgálat
 • észlelés vizsgálata
 • testséma vizsgálata
 • térbeli tájékozódás vizsgálata
 • ritmusvizsgálat
 • rajzvizsgálat
 • grafomotoros készség vizsgálata

Ezen kívül megfigyeljük a gyerek:

 • viselkedését
 • feladat tudatát/feladattartását
 • monotónia tűrését
 • társas kapcsolat kialakításának képességét

Fontos tudnivalók a vizsgálatról:

 • a szülő jelenlétében történik, így a szülő megfigyelheti feladathelyzetben gyermekét, könnyebben megérti az értékelési kritériumokat
 • mozgásos feldatokon keresztül vizsgálja az egyes részképességeket/funkciókat
 • egyszerű játékos / mozgásos feladatokkal történik
 • eredménye nem függ össze a gyermek kognitív készségeivel/intelligenciájával (nem mér IQ-t)
 • 5 évek kortól alkalmazható