A Boldog Scheffler János Központ bemutatása

A Boldog Scheffler János Központ 2012-ben nyitotta meg kapuit, a Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesületének égisze alatt.

A több mint másfél évszázados nővéri küldetést ma már civil szakemberek próbálják továbbvinni, munkájukkal próbálva a régióban élő gyermekek egészséges fejlődésének illetve hatékony fejlesztésének segítője lenni.

2015 decembere óta, egyazon épületben ugyan, de hivatalosan is két különálló – akkreditált szociális szolgáltatásokat biztositó – Központ működik:

  • a Boldog Scheffer János Rehabilitációs és Terápiás Központ és
  • a Boldog Scheffler János Prevenciós- és Fejlesztő Központ.

A Boldog Scheffler János Rehabilitációs és Terápiás Központ fő tevékenységi területe a különböző sérülések korszerű és komplex diagnosztikája valamint terápiája.

Ezen a vonalon, tevékenységének főbb céljai:

-a sajátos nevelési igényű gyermekek komplex fejlesztése

– állapotvizsgálat és folyamat-diagnosztika

– korszerű terápiás fejlesztések biztosítása

– a pedagógusokkal való kapcsolattartás, a normál tanintézményekbe integrált gyermekek esetében

– a sérült gyermeket nevelő családok támogatása

– egy elfogadó szemlélet kialakitása

– integráció megvalósitása.

Tevékenységét három központi, egymásra épülő fogalom mentén tudjuk igazán megfoghatóvá tenni:

DIAGNOSZTIKA-FEJLESZTÉS-REHABILITÁCIÓ

A Boldog Scheffler János Prevenciós és Fejlesztő Központ fő tevékenységi területe a prevenció és a tudatos egészségnevelés.

Ezen a vonalon, tevékenységének főbb céljai:

– az eltérő fejlődés megelőzése

– az erre hajlamositó rizikótünetek időbeli felismerése

– a szülők és pedagógusok képzése a tünetek felismerésére

– szűrővizsgálatok és szűrőprogramok bevezetése

– preventiv célú fejlesztő foglalkozások biztositása

– egy prevenciós szemlélet kialakitása

– az egészséges és/vagy rizikós gyermekek számára is elérhetővé tenni a fejlesztő jellegű foglalkozásokat

– a forditott integráció megvalósitása.

Tevékenységét három központi, egymásra épülő fogalom mentén tudjuk igazán megfoghatóvá tenni:

PREVENCIÓ-SZŰRÉS-FEJLESZTÉS