A Boldog Scheffler János Központ 2012-ben nyitotta meg kapuit, a Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesületének égisze alatt. A több mint másfél évszázados nővéri küldetést ma már civil szakemberek próbálják továbbvinni, munkájukkal próbálva a régióban élő gyermek egészséges fejlődésének illetve hatékony fejlesztésének segítője lenni. Indulásakor a központ tevékenysége a sajátos nevelési igényű gyermekek komplex ellátását tartotta fő feladatának, de mára ebben a prevenció, az egészség megőrzése és az egészséges fejlődés biztosítása is központi helyre került. 2015 decembere óta, egyazon épületben ugyan, de hivatalosan is két különálló – akkreditált szociális szolgáltatásokat biztositó – Központként működik: a Boldog Scheffer János Rehabilitációs- és Terápiás Központ és, a Boldog Scheffler János Prevenciós- és Fejlesztő Központ.

A Boldog Scheffler János Prevenciós- és Fejlesztő Központ fő tevékenységi területe a prevenció és a tudatos egészségnevelés.

A Központ tevékenységének célja:

 • az eltérő fejlődés megelőzése
 • az erre hajlamosító rizikótünetek időbeli felismerése
 • a szülők és pedagógusok képzése a tünetek felismerésére
 • szűrővizsgálatok és szűrőprogramok bevezetése
 • preventív célú fejlesztő foglalkozások biztosítása
 • az egészséges és/vagy rizikós gyermekek számára is elérhetővé tenni a fejlesztő jellegű foglalkozásokat
 • a fordított integráció megvalósítása.

Mi a prevenció és miért fontos?

A prevenció azoknak a törekvéseknek az összessége, amelyek az egészség fejlesztését, megőrzését, illetve egészségkárosodás esetén az egészség mielőbbi visszaállítását célozza.
A mi esetünkben cél, hogy minden egészségesen született kisgyermekből, egészséges és kompetens felnőtt váljon, de ehhez elengedhetetlen, hogy fejlődését nyomonkövessük, ha lemaradásokat észlelünk bármely területeten, támogassuk azok fejlődését, megelőzve ezáltal súlyosabb jövőbeli problémákat. A prevenciós szemlélet kialakítása a szülőkben és a pedagógusokban azért fontos, hogy a gyermekek időben megkapják a szakszerű segítséget, ha szükségük van rá.

Mi a szűrés és miért fontos?

A szűrés, olyan vizsgálatok összességét jelenti, melyek képesek beazonosítani a későbbi rendellenességeket/problémá-kat, a legapróbb rizikótünetek alapján.
Szakembereink több éves tapasztala hogy a gyermekek tanulási vagy beilleszkedési gondjaival a szülők későn jelentkeznek. Ennek következménye-ként a problémák megoldása is nehézkesebb, illetve kevesebb, eredménnyel jár.
Egy egészséges gyermek esetén az időbeni beavakozás, a megfelelő és célzott fejlesztés rövid idő alatt képes maximális eredményt elérni.

Kire vonatkozik a prevenció?

Minden olyan gyermekre, aki összességében egészséges (elsődleges prevenció) vagy akinél az életkorához képes, valamilyen területen elmaradások figyelhetőek meg, a kortársaihoz képest (másodlagos prevenció).

Hogyan valósulhat meg a prevenció?

Úgy, hogy a szülő rendszeresen (legalább évente) elviszi gyermekét egy átfogó szűrővizsgálatra, még akkor is, ha az megfelelően fejlődik, hiszen a legapróbb gyanújelek legtöbbször csak szakemberek számára bírnak jelentőséggel – és a prevenció lényege pont az, hogy már akkor kell segíteni a gyermek fejlődését, amikor még csak olyan csekély a gyanújel a későbbi problémára, hogy az a szülőknek talán fel sem tűnik. Megvárva a rizikótünet súlyosbodását, azt az időszakot, amikor már a szülő maga is rádöbben, hogy valamiben gyermekének segítségre van szüksége, akkor a probléma már előrehaladott állapotban van, fejlesztése időigényesebb és tovább tarthat.

Mit előzhetünk meg? Mi lehet az eltérő fejlődés következménye?

Egy eltérő, túl gyors, túl lassú vagy akár nem egyenletes kora gyermekkori fejlődési ritmus több téren okozhat problémákat:

 • idegrendszeri éretlenség marad fenn rizikóssá válik a sikeres iskolai beválás
 • nagyobb a valószínűsége a különböző tanulási-, figyelmi- és magatartászavarok kialakulásának
 • kirekesztődhet, sorozatos kudarcélmények ismétlődhetnek

Kik a legveszélyeztetettebbek az eltérő fejlődésre?

 • a koraszülött babák
 • akiknek 1-1,5 éves korukig túl gyors vagy túl lassú volt a mozgásfejlődése, esetleg kimaradtak bizonyos állomások
 • későn indult el a beszéde
 • mozgása ügyetlen, esetlen
 • készségei lassan fejlődnek, több időre van szüksége az új dolgok megtanulásához

Milyen szűrővizsgálatok érhetőek el a Boldog Scheffler János Központban?

Jelenleg több tipusú, a fő fejlődési területeket globálisan vizsgáló szűrővizsgálat típus igényelhető:

a) 3 – 36 hó közötti gyermekek általános szűrése: 3, 6, 9, 12, 18, 24 és 36 hónapos korban vizsgálja a mozgási-, beszéd-, figyelmi-, észlelési-, szociális- és viselkedéses készségeket /képességeket

b) 36-60 hónapos kor közöti gyerekek általános szűrése: 36, 42, 48, 54 és 60 hónapos korban

c) 4,5 – 5 éves gyerekek logopédiai szűrése: ami vizsgálja a beszédszervek ügyességét, a hangok képzését vizsgálja a beszéd, a praktikus-, nagy- és finommozgások, a figyelmi- és észlelési funkciók fejlettségi szintjét.

d) 5 év feletti gyerekek általános szűrése: ez a vizsgálat már az sikeres iskolai beváláshoz szükséges alapvető készségeket vizsgálja: idegrendszeri éretlenséget, egyidejű többcsatornás figyelmet, mozgás koordinációt, észlelési funkciókat, ritmust, grafomotorikát, kiegészítő mérésekkel akár a kognitiv funkciókat is.

e) az elemi osztályosok (I és II osztály) célzott tanulási zavar szűrése: ami egy komplex vizsgálati csomag a diszlexia és diszgráfia rizikótüneteinek beazonosítására.

f) gyerekek általános tartásvizsgálata: ami vizsgálja a gyermekek megfelelő tartását

Milyen preventiv célú fejlesztések elérhetőek?

 • Egyéni és csoportos tervezett szenzomotoros fejlesztés (TSMT I és II)
 • Logopédiai fejlesztés
 • Részképesség fejlesztés
 • Diszlexia prevenció
 • Gyógytorna és tartásjavítás
 • Hidroterápia
 • Szocializációs és kommunikációs csoportok
 • Intenzív, komplex, tematikus fejlesztő blokkok

Mit tehet a szülő?

 • kövesse tudatosan gyermeke fejlődését, figyelve a különböző rizikó tünetekre
 • éljen a prevenciós vizsgálati lehetőségekkel
 • informálódjon a gyermek egészséges fejlődésének támogatási lehetőségeiről
 • elmaradások, kisebb problémák észlelésekor ne késlekedjen szakemberhez fordulni
 • inkább vigye el szűrésre és bizonyosodjon meg a gyermek konkrét állapotáról, minthogy várja, hogy „majd elmúlik” vagy „majd kinövi a gyerek”
 • gondoljon tudatosan arra, hogy a komolyabb problémák valóban megelőzhetőek
 • fontolja meg, hogy az időben elkezdett fejlesztések növelik a eredmények sikerességét
 • ne féljen tájékozódni és kérdezni a szakemberektől, bármilyen probléma esetén
 • ne feledkezzen meg arról, hogy gyermeke megfelelő fejlődése az ő felelőssége, ahogy a problémák korai felismerése is

Az eltérő fejlődés nem betegség, a prevenció pedig eszköz arra, hogy időben észrevegyük, ha gyermekünknek segítségre van szüksége!