A Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérekről

Történelmi örökségünk – a Szatmári Irgalmas Nővérek Rendje

A Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek rendjét Hám János püspök 1842-ben alapította, amely alapításától kezdődően mint önálló rend működött. Ez volt az első magyar alapítású önálló rend melynek gyökerei Zamsba (Ausztria) nyúlnak. Szatmárnémetiben működött az Anyaház és az első 50 évben Fiókházak létesültek Erdély, Magyarország, Felvidék és Kárpátalja területén is. A rend létrehozásának fő célja a leányifjúság nevelése, és ezen tevékenységhez megfelelő intézet létrehozása.

Amíg a nővérek missziójukra készültek Bécsben Hám János püspök Szatmárnémetiben megépítette azt az épületegyüttest (zárda, templom és nevelőintézet), amelyben a nővérek majd folytathatták tevékenységüket.

Tevékenységük megkezdése után a nevelő tevékenység mellett jelentős igény mutatkozott betegek ápolására, szegények gondozására. 100 évvel a rend megalakulása után Szatmáron volt a leánynevelés, tanítónőképzés, betegápolás mércéje.

A rend kötelékében megközelítőleg 1100 nővér teljesített szolgálatot a Kárpátmedenecében. 1949-ben a zárda elhagyására kényszerítették a nővéreket. A feloszlatáskor 190 nővér élt a zárdában, akik kisebb közösségekbe tömörülve folytatták tevékenységüket, elsősorban a házi betegápolást. A rend értékét, elhivatottságát igazolja, hogy a kommunizmus pusztító ereje sem volt képes eltüntetni ezt a szatmári örökséget. 1990-ben a rendszerváltás pillanatában közel százan vették fel ismét a rend ruháját, amikor még az Anyaház az állam tulajdonában volt. 2005-ben került vissza a rend tulajdonába a zárda épülete, birtokba vételére 2012-ben nyílt lehetőség.

Miután 1990-ben hivatalos keretek között tudtak ismét szerveződni, 2012-ben a zárda épületének birtokbavételével egyidejűleg a Szatmári Irgalmas Nővérek egyesülete megalapította a Boldog Scheffler János központot. A központ célja a rászorulók (gyermekek és felnőttek, mozgássérültek és egyéb szellemi vagy fizikai fogyatékossággal élők) megsegítése, rehabilitálása és fejlesztése. Specializált szociális szolgáltatások széles palettáját nyújtja gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, időseknek, családoknak, fizikai vagy szellemi hátránnyal indulóknak.