Boldog Scheffler János Rehabilitációs- és Terápiás Központ

A Boldog Scheffler János Központ 2012-ben nyitotta meg kapuit, a Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesületének égisze alatt. A több mint másfél évszázados nővéri küldetést ma már civil szakemberek próbálják továbbvinni, munkájukkal próbálva a régióban élő gyermekek egészséges fejlődésének illetve hatékony fejlesztésének segítője lenni. Indulásakor a központ tevékenységei a sajátos nevelési igényű gyermekek komplex ellátása, de mára ebben a prevenció, az egészség megőrzése és az egészséges fejlődés biztosítása is központi helyre került. 2015 decembere óta, egyazon épületben ugyan, de hivatalosan is két különálló – akkreditált szociális szolgáltatásokat biztositó – Központ működik: a Boldog Scheffer János Rehabilitációs és Terápiás Központ és, a Boldog Scheffler János Prevenciós- és Fejlesztő Központ.
A Boldog Scheffler János Rehabilitációs és Terápiás Központ fő tevékenységi területe a különböző sérülések korszerű és komplex diagnosztikája valamint terápiája.

A Központ tevékenységének célja:

 • a sajátos nevelési igényű gyermekek komplex fejlesztése
 • állapotvizsgálat és folyamat-diagnosztika
 • korszerű terápiás fejlesztések biztosítása
 • a pedagógusokkal való kapcsolattartás, a normál tanintézményekbe integrált gyermekek esetében
 • a sérült gyermeket nevelő családok támogatása
 • egy elfogadó szemlélet kialakítása
 • integráció megvalósítása
 • Tevékenységét három központi, egymásra épülő fogalom mentén tudjuk igazán megfoghatóvá tenni: DIAGNOSZTIKA-FEJLESZTÉS-REHABILITÁCIÓ

Mi az állapot és folyamatdiagnosztika?

A sajátos nevelési igényű gyermekek komplex ellátásához elengedhetetlen az állapotuk felmérése, hol tartanak éppen a fejlődésben és melyek azok a területek amikben lemaradást mutat. Fontos megtudni, hogy a lemaradás milyen mértékű, hogy a fejlesztést személyre szabottan, a gyerek fejlettségi szintjéhez és képességeihez mérten tudja megtervezni a szakember. Az állapotvizsgálat az első lépés a gyerek fejlettségi állapotának feltérképezésében. Fontos viszont, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan monitorizáljuk a gyerek fejlődését – erre ad lehetőséget a folyamat-diagnosztika. Meghatározott időnkénti újramérésekkel, a szakember követni tudja a gyerek egyéni fejlődési ütemét, az egyes eredményeket össze tudja hasonltani.

Milyen vizsgálatok érhetőek el a Boldog Scheffler János Központban?

 • gyermek pszichiátriai vizsgálat
 • gyógypedagógiai felmérések
 • részképesség vizsgálatok
 • logopédiai felmérés
 • beszédritmus zavarainak vizsgálata
 • szenzomotoros vizsgálatok
 • gyógytorna felmérés és tartásvizsgálat
 • autizmus spektrum zavar vizsgálata
 • műszeres vizsgálatok: EEG, EMG, EKG

Mi a rehabilitáció és miért fontos?

Rehabilitáció alatt értjük azt a tevékenységet, amely sajátos eszközeivel (diagnosztika, terápia, prevenció, gondozás) fejleszti az akadályozott személyeket, hogy meglévő képességeik fejlesztésével önállóságukat részben vagy egészben visszanyerjék és képessé váljanak a családba, munkahelyre, társadalomba való beilleszkedésre. Lényege tehát a meglévő funkciók és a teljesítőképesség pontos megítélése (állapotfelmérés), kompenzatórikus fejlesztése és tréningje.

Mi a fejlesztés és miért fontos?

Az a tevékenység, amelynek során úgy avatkozunk be a gyermek fejlődési menetébe, hogy megfelelő eljárások, módszerek, technikák alkalmazásával segítjük, lehetővé tesszük, hogy az érési folyamat egyes szakaszai megtörténjenek. Fontos a gyermek sérült vagy lassabban kialakuló készségeinek fejlesztése, jobb életminőség és a szociális kapcsolatok támogatása.

Kikre vonatkozik a rehabilitácó és a fejlesztés?

Minden olyan gyermekre, akinek valamilyen:

 • neurológiai eredetű betegsége van (születés utáni agyvérzés, cerebrál parézis, specifikus neurológiai eredetű szindróma, motoros károsodás)
 • genetikai eredetű rendellenessége van (Down szindróma, autizmus spektrum zavar, Angelmann szindróma, Spinabifida, Prader-Willi-szindróma, vagy más specifikus genetikai érintettségű szindromák)
 • általános fejlődési zavara van (értelmi fogyatékosság, tanulási zavarok, kognitiv fejlődés zavar, részképesség zavarok, figyelem zavar, eltérő pszihomotoros fejlődés, viselkedés problémák, szocializációs problémák)

Hogyan valósulhat meg a rehabilitáció/fejlesztés?

Első lépésben egy komplex állapot felmérést végzünk el, melynek eredményei alapján döntjük el, hogy milyen terápiás eljárások javasoltak. Ezt követően a szakemberek közösen megtervezik az egyénre szabott fejlesztési tervet. A terápiák specifikusak a fejlődési területeket illetően, de a fő célunk a gyermek globális fejlődése. Szakmai szemléletünk egy másik fontos része az önállóságra való nevelés, és ennek szerepe gyermekeink fejlesztési tervében. Főleg az autizmussal vagy egyébb fejlődési zavarral élő gyermekek és családjaik esetében jelent érdemi segítséget az önellátásra irányuló tevékenységek fejlesztése és gyakorlása.

Milyen fejlesztések/szolgáltatások elérhetőek?

 • Mozgásfejlesztés és mozgássszervi rehabilitáció:
 • Szenzomotoros tréning (TSMT)
 • Gyógytorna és manuálterápia
 • Hidroterápia
 • Kiegészítő terápiák pl: kinesiotape, Thera Suit ruha, fizioterápia

Kommunikáció fejleszés:

 • Beszédindítás
 • Logopédiai foglalkozások
 • Kommunikációs csoportok

Kognitív fejlesztés:

 • Gyógypedagógiai fejlesztés
 • Részképesség és figyelem fejlesztés

Szociális- és adaptív viselkedés kialakítása/fejlesztése:

 • Szocializációs csoportok
 • Tematikus csopotok

Sérülésspecifikus fejlesztések:

 • Autizmus specifikus fejlesztés
 • Diszlexia prevenció/reedukáció

Szociális tanácsadás és szülőkkel való munka:

 • Egyéni tanácsadás
 • Szülőcsoportok
  A legtöbb rehabilitációs és fejlesztő foglalkozás egyéni és csoportos formában is rendelkezésre áll.

Mit tehet a szülő?

Alapterápiáink hatékonyságát lényegesen elősegítheti a szülők hozzáállása illetve szakembereinkkel való szoros együttműködése. Bár nagyobb korban vagy a többi terápiák esetében (gyógypedagógia, logopédia) már főleg a gyermek áll foglalkozásaink középpontjában és a vele való aktív, önálló együttműködésre épitünk, de a szülővel kialakított kapcsolat továbbra is fontos eleme marad a terápiás folyamatnak.
A fejlődésében akadályozott gyermek az egész család életét és működését átalakítja, ezért különösen fontos ismertetni a szülőkkel mivel jár és milyen következményei vannak gyermekük sajátos igényeinek. Az ezekkel való együttélés komoly megpróbáltatások elé állítja a családtagokat, amelyek leküzdésében segítséget nyújthatnak szakembereink neveléssel vagy életvezetéssel kapcsolatos tanácsai. Fontos, hogy a szülő ne feledkezzen meg arról, hogy gyermeke megfelelő fejlődése az ő felelőssége, ahogy a problémák korai felismerése is.