Autizmus specifikus fejlesztés

Az autizmus specifikus fejlesztés a gyógypedagógia egy speciális formája, melyet célzottan autizmussal élő kisgyerekek esetében alklamazunk. Céljai és a fejlesztési területek megegyeznek a klasszikus gyógypedagógiáéval, csak az alkalmazott módszerekben tér el tőle.

Az autizmussal élő kisgyerekek számára sokkal hatékonyabb fejlesztést tudunk biztosítani abban az esetben, ha speciálisan számukra kidolgozott fejlesztési módszerekkel próbáljuk elérni a terápiás célokat. Ezek sokkal inkább vizuálisan támogatottak, sokkal inkább strukturáltak illetve sokkal inkább épülnek a jutalmazás és megerősítés principiumaira: pl: ABA technikák, PECS kommunikációs technika, TEACCH módszer stb.

Különösképpen hangsúlyt fektetnek az autizmusban leginkább érintett területek fejlesztésére, mint a beszéd és kommunikáció, a szociális készségek és a viselekedéskontroll.

Egyéni és csoportos formában is alkalmazandó, annak megfelelően, hogy a gyermek hol tart a terápiás folyamatban és mely módszer segíti a leginkább a készségei fejlődését és azok átültetését a normál életkörülmények közé.