Csoportos gyógypedagógiai fejlesztés

A gyógypedagógiai fejlesztések gyakran párhuzamosan zajlanak egyéni és csoportos formában is. A csoportos terápiára való bekerülés előfeltétele az, hogy a gyerek csoportérett legyen: vagyis, hogy egyéni helyzetben már együttműködő, az önkontrollja megközelíti az életkora szerint elvárt szintet, valamint képes minimális szinten az önálló, felügyelet nélküli feladatvégzésre /feladattartásra.

A csoportba kerüléskor, a megfelelő csoport kiválasztása annak függvényében történik, hogy mi az ami a gyermek fejlődését a legjobban facilitálja: az ha ő a legügyesebb az adott csoportban, vagy ha ő a leggyengébb – de a tőle ügyesebbek motiválják és „húzzák előre”, vagy meg kell tanulja megállnia már a helyét kortárscsoportban stb.

A csoportos fejlesztések alatt a terapeuták differenciálnak a gyerekek között, tehát mindenki esetében a képességeihez mérten határozzák meg a feladatok nehézségi szintjét. A csoportos gyógypedagógia során nem csak a terapeutának van fontos szerepe, hanem a csoporttagoknak is, hiszen a gyerekek nagyon sokat tanulhatnak egymástól.  Hasonlóképpen a szülők részvétele is fontos az otthonra adott feladatok elvégzésében.

A csoportos terápia a kognitív/megismerő funkciók (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés, észlelés, emlékezet, gondolkodás) fejlesztése és a finommotorika ügyesítése mellett a következő célokat tűzi ki:

  • Csoportszabályokhoz való alkalmazkodás
  • Önkontroll továbbfejlesztése
  • Frusztrációtűrés fejlesztése
  • Önállóság fejlesztése
  • Kortársakkal való kommunikáció fejlesztése
  • Szociális helyzetek értelmezése

A csoportba kerülés egy fontos mérföldkő, de ha a gyermek nem érett a csoportra, sok kudarcélmény érheti, ami igencsak káros lehet – ez esetben a gyerek kikerül a csoportból és visszakerül egyéni fejlesztési helyzetbe.