Csoportos hidroterápia

Ez a vízben végzett mozgásterápia, a szenzomotoros TSMT fejlesztések kiegészitő terápiája. Pozítivan hat az idegrendszer érési folyamataira, mozgásfejlődésére és mozgáskivitelezésére, hiszen vizi környezetben a különböző mozgáselemek könnyebben elvégezhetők, mint a szárazföldön. Ez kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességeire és nem utolsó sorban motivációjára, és ezáltal a viselkedésére is.

A fejlesztés csoportos vagy egyéni formában történik, 30-32 fokos vízhőmérsékletű tanmedencében. A fejlesztésen az egyik szülő aktív közreműködése szükséges.

Magas eszköz igénye miatt, a foglalkozások a gyerekek számára kifejezetten érdekesek, motiválóak, a víz mint közeg adottságai miatt mégis fejlesztő hatásúak.

A mozgások és az egyensúly fejlesztésén túl cél a vízbiztonság és aktív együttműködés kialakítása, a kognitív/prekognitív – és figyelmi funkciók fejlesztése. Nem cél viszont az úszómozgások tanítása.

Mivel önmagában egy fejlesztő tevékenység, ezért preventív céllal, egészséges gyermekek számára is javasolt, célzott probléma vagy sérülés esetén azonban csak mint kiegészítő terápíás forma alkalmazzuk.

Leggyakoribb tünetek, amelyekre javasoljuk:

  • megkésett pszichomotoros fejlődés, idegrendszeri éretlenség
  • figyelemzavar, viselkedés probléma
  • részképesség zavarok
  • neurológiai kórképek, genetikai problémák, mozgásszervi panaszok
  • autizmus spektrum zavar