Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés

Gyógypedagógiai fejlesztésre akkor van szükség, ha egy gyerek egy vagy több fejlődési területen elmarad az életkorának megfelelőtől: ez lehet a mozgásfejlődés, az értelmi fejlődés, a hallás- és látásfejlődés, a beszédfejlődés, a szociális-, érzelmi fejlődés vagy a viselkedés. Bár tény, hogy minden gyermek a saját ritmusában fejlődik, és a gyemekek fejlődésében mindig lesznek egyéni eltérések, ez csak egy adott szintig tekinthető elfogadhatónak, egy pont után mindenképp érdemes szakemberhez fordulni. Amennyiben az eltérő fejlődés hátterében nincs komolyabb probléma, az időben elkezdett fejlesztés gyors és látványos eredményeket mutat majd. Komolyabb érintettség esetén a fejlődés lassabb, egyenetlenebb lehet, lehetnek területek, melyek fejlődése elakad – de a fejlesztés célja mindenképp az, hogy a gyermeket a lehető legtöbb dologra képessé tegye. A gyógypedagógiai fejlesztés az eltérő fejlődésű gyermekek számára jelent tehát egyénre szabott, fejlesztő tevékenységet biztosít – leginkább az értelmi fejlődés, beszédfejlődés és praktikus készségek tekintetében.

A fejlesztés megtervezését minden esetben egy komplex állapotfelmérés előzi meg, mely alapot biztosít egy egyénre szabott fejlesztési terv kidolgozásához.

A fejlesztés első szakaszában a fő cél, hogy a gyermek megbarátkozzon és megtanuljon együttműködni a terapeutával. Ezt követően megkezdjük a kognitív vagy megismerő funkciók fejlesztését (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés, észlelés, emlékezet, a gondolkodást) és a finommotorika ügyesítését. A fejlesztés minden alkalommal játékosan történik, kis lépésekben haladunk. Célunk a különböző területeken fennálló lemaradások szintrehozása.

A terápiák végén a terapeuták visszajelzést adnak a gyerek teljesítményéről, majd ötletekkel és feladatokkal segítik a szülőket, annak érdekében, hogy a fejlesztés otthoni környezetben is megvalósítható legyen. A kitűzött célok elérése érdekében fontos a rendszeres gyakorlás, így a szülők is kiemelkedő szerepet kapnak a terápiás fejlesztésben.