Szociálizációs csoportok

Szociális készségeket/kompetenciákat öt csoportba sorolhatjuk:

  • Éntudatosság (önismeret, önértékelés, önbizalom stb.)
  • Önszabályozás (önkontroll, alkalmazkodás stb)
  • Empátia (mások érzelmeinek felismerése)
  • Motiváció
  • Társas készségek (kommunikáció, kapcsolatépités, együttműködés stb)

A szociális készségek fejlettsége elengedhetetlenül szükséges az óvodai és iskolai beváláshoz és nem utolsó sorban a társadalomba való beilleszkedéshez, a jól működő emberi kapcsolatokhoz.

Mivel a szociális kompetencia leginkább gyermekkorban fejleszthető, ezért minden gyermek esetében oda kell figyelnünk arra, hogy pl: ki tudja-e fejezni az érzelmeit, felismeri a másokét, tud-e együttérezni, segíteni másoknak, vannak-e barátai, hogyan tud beilleszkedni valahova stb.

Ha ezek közül több dolog problémát jelent a gyermeknek, akkor valószínűsíthető, hogy szociális képességei éretlenek. Ezek fejlesztésére bármilyen csoportos, társaságban zajló tevékenység jótékony hatással lehet, de célzottan is lehet e készségek és képességek fejlesztésével foglalkozni, a szocializációs csoportokban.

A foglalkozások kis csoportokban zajlanak, különböző tematikákon végighaladva, játékosan, változatos módszerekkel.

A csoportba való fejlesztés előfeltétele egy tünetlista kitöltése a szülővel közösen. A kapott eredmények, illetve a szülő által elmondott információk alapján a gyermekről profil készül, amely rávilágít a gyengébben fejlett területekre. Ez alapján megtörténik az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, amely kifejezetten az adott gyerekre szabott, majd a csoportba besorolás.

A terápia során javítjuk az egyéni és társas helyzetekben való viselkedést és ezek megértését valamint elősegítjük az önállóság kialakítását.