Mozgásfejlesztés

Mozgásfejlesztés

Miért fontos a mozgásfejlesztés?

Két alapvető okból: a klasszikus és mindenki számára egyértelmű megközelités, hogy akkor kell a mozgás fejlesztésével foglalkoznunk, ha a gyermeknek ügyetlen, esetlen a mozgása, hanyag a tartása, gyenge az egyensúlya, megkésett a mozgás-fejlődése, mozgássérült stb.

De akkor is javasolt lehet a komplex mozgásfejlesztést, ha a gyereknek nem indul a beszéde, ha nem tud figyelni, ha nem szeret rajzolni, ha gond van vele az iskolában, ha visszahúzódó vagy viselkedésesen gond van vele stb.

Joggal teszik fel sokan a kérdést, de mi köze a második tünetcsoportnak a mozgáshoz, hogyan segíthet mindezeken a mozgásfejlesztés.

Erre próbálunk most rávilágitani.

A mozgás a gyerekek legtermé-szetesebb megnyilvánulási formája,  a mozgás által szerez új információkat a környezetről. Mivel mára már senki nem vonja kétségbe, hogy főleg a fejlődés első szakaszában, a gyermek a a mozgás=tanulás alapelvét követi, így amennyiben a

mozgásos élmények kimaradnak a fejlődésből, a hatékony információszerzés nehézkessé válik. Világos ma már az is, hogy a mozgás nem csak fizikailag teszi erőssé és egészségessé a babákat és a gyermekeket, de a fejlődésük összes területére kihatással van. A mozgáson keresztül

a gyerekek gondolkodni, kommunikálni tanulnak, és kiépítik önbizalmukat. A mozgás fizikai és érzelmi kompetenciát hoz; ezen belül örömforrás, feszültségoldás, ösztönző, megnyugtató és jutalmazó hatású.

Ezen analógiát követve kijelenthetjük, a mozgásfejlesztéssel tehát számos más területen lévő elmaradásokra, problémákra is megoldást nyújthatunk.

Mozgásterápiák tehát javasolhatunk:

 • a mozgás és a vele kapcsolatos képességek direkt fejlesztésére, javítására. Ez esetben is használhatjuk preventív vagy konkrét rehabilitációs jelleggel.
 • más, a mozgáshoz indirekt kapcsolható kognitív-, megismerési-, észlelési-, figyelmi-, beszéd- és viselkedéses funkciók komplex preventív fejlesztésére. Ha a gyermek esetében nincs értelmi elmaradás, akkor ezek a fejlesztések preventiv céllal, önmagukban is alkalmazhatóak a fent felsoroltak fejlesztésére, a gyerek „ügyesitésére és okositására”, ellenkező esetben azonban konkrét terápiás terv kidolgozása indokolt, bekapcsolva más gyógypedagógiai, logopédiai és részképesség fejlesztéseket is, terápiás céllal.

Milyen mozgások fejleszthetők mozgásterápiával? 

 • Nagymozgások
 • Finommozgások
 • Beszédmozgások
 • Praktikus mozgások

Az első mozgásfajtán kívül, a mozgásfejlesztés már interdisz-ciplinárissá válik, előkészitve és megalapozva szükség esetén a későbbi logopédiai vagy részképesség fejlesztéseket.

Mi mást fejleszthetünk mozgásterápiával?

 • Beszédet, artikulációt
 • Figyelmi képességeket, memóriát
 • Szociális készségeket, viselkedést
 • Monotónia tűrést, szabálytanulást

Milyen mozgásterápiák közül választhatunk?

Föleg a mozgásos terület fejlesztése céljából:

 • Gyógytorna, gyógymasszázs
 • Kinesiológiai tape
 • Pfaffenrot manuális technika
 • Fizioterápiás kezelések

Komplex, interdiszciplináris fejlesztés céljából:

 • Egyéni és/vagy csoportos TSMT
 • Hidroterápia (HRG tipusú)
 • Korai neurohidroterápia (NHT 1, NHT 2)