Szocializációs készségek fejlesztése

Szocializációs készségek fejlesztése

A szociális készségek elengedhetetlenül szükségesek a társadalomba való beilleszkedéshez és a jól funkcionáló emberi kapcsolatokhoz.

A szocializációs foglalkozások fő célja, a szociális kézszégek fejlesztése. Ezen belül:

 • az érzelmek felismerésére és megértésére, kifejezésére és szabályozására való képesség javítása
 • az egyéni és társas helyzetekben való viselkedés javítása
 • autonómia (önállóság) elősegítése, javítása
 • önkontroll fejlesztése, leginkább váratlan helyzetekben
 • sikerélmények erősítése, kudarcok elfogadására való készség fejlesztése
 • társas szituációk megértése, közös programokon keresztül.

A foglalkozások kis csoportokban zajlanak, amelyek kialakításakor figyelembe vesszük a gyerekek életkorát, diagnózisát (ha van ilyen) és kognitív fejlődési szintjét.

A csoportban folyó munka

 • biztonságos, támogató és empatikus légkörben zajlik,
 • bátorítást ad a társakkal való munkában,
 • segítséget ad a hatékonyabb szociális, társas kapcsolatok eléréséhez,
 • a sikerélmények biztosításán keresztül, megerősíti a kompetencia érzést,
 • eszközöket ad ahhoz, hogy megtanuljanak bánni bizonyos szituációkban,
 • lehetőségeket ad, hogy kipróbáljanak új dolgokat, és megnézzük, mi az eredménye.

A foglalkozások során játékosan, változatos módszerekkel a csoport együttműködésére, a csoportban való társas interakciókra valamint a felhasznált eszközökre építünk.

A tematikus csoportok, blokkosított formában zajlanak, amelyek egymásra épülnek, időtartamukat a program megkezdése előtt határozzuk meg.

A program négy tematikus modulból áll össze: érzelmek, viselkedés, autonómia, önkontroll.

Modulonként a következő fő célokra térünk ki:

1. Érzelmek:

 • alap és komplex érzelmek ismerete, megértése, kifejezése és szabályozása
 • mások érzelmeinek megértése (empátia)
 • érzelmek szabályozása (önkontroll)

2. Viselkedés:

 • egyéni helyzetekben (pl: vásárlás, közlekedés)
 • társas helyzetekben (pl: segítségkérés/segítségadás)
 • általános viselkedési normák (pl. köszönés)

3. Autonómia, Önállóság:

 • önkiszolgálás terén (pl: tisztálkodás, szoba tisztántartása, táplálkozás)
 • veszélyes helyzetekben ( pl: konyhai, utcai, iskolai balesetek megelőzése)

4. Önkontroll:

 • ha várakozni kell (pl: ha foglalt a furdőszoban, ha várni kell a buszra)
 • váratlan helyzetek az utcán/suliban (pl: nem nyerek a társasjátékban, napi programváltozás)
 • verbális önkontroll

A terápiák javasolhatóak prevenciós (probléma megelőzése) vagy terápiás (a meglévő probléma javítása) céllal.