Tanulási zavarok komplex vizsgálata

Tanulási zavarok komplex vizsgálata (Írás-olvasás vizsgálat)

Tanulási zavaros gyermeknek tekintjük azt, aki normális, átlagos oktatási körülmények között (II. -III. Osztálytól) képtelen megtanulni írni, olvasni vagy számolni- ha ezeken a területeken az iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligenciahányadosa alapján elvárható
teljesítményétől.

Minden tanulási zavar veszélyeztetett gyermek három különböző felmérésben részesül, hiszen fontos beazonosítanunk a tünetek hátterét, hogy leghatékonyabban tudjunk beavatkozni.

Alkalmazott vizsgálatok:

 • szenzomotoros felmérés – az organikus éretlenség vizsgálatára
 • a gyógypedagógiai felmérés – a kognitiv terület/intelligencia vizsgálatára
 • irás-olvasás vizsgálat – az egyes részképességek célzott vizsgálatára

Fontos tudni:

A tanulási zavar tünetei iskolás korban

 • betűtévesztések (kásza-kása), kihagyások (kóstol-kósol), betoldások (kása-kásta)
 • szótagot told be vagy hagy ki (mászik-mászaszik)
 • lassú olvasási tempó
 • szövegértés zavara:elolvassa a feladat instrukcióit, de nem érti meg.
 • szegényes szókincs, szegényes mondatalkotás, rossz kifejezőkészség, grammatikai hibák
 • figyelem és koncentrásiós nehézségek
 • rossz ceruzafogás, vonalvezetési gondok (kiolvashatatlan, csúnya írás)
 • írott- nyomtatott formák keverése írásban
 • kialakulatlan, bizonytalan téri- és időbeli tájékozódás
 • számmal mennyiséggel kapcsolatos problémák
 • gyenge ritmusérzés, amuzikalitás

A vizsgálat során a következő területeteket vizsgáljuk: 

 • az absztrakt és konkrét ok-okozati viszonyok megértését
 • a téri észlelést
 • a vizuális analízis-szintézist
 • a téri-idői kapcsolatok felismerését
 • kategorizálást
 • analógiás gondolkodást

Ezen kívül megfigyeljük a gyerek:

 • viselkedését
 • feladat tudatát/feladattartását
 • monotónia tűrését
 • társas kapcsolat kialakításának képességét

Fontos tudnivalók a vizsgálatról:

A vizsgálat során a gyereknek nem kell tudnia beszélni, mégis meghatározható egy intelligencia hányadosa (IQ). Fontos viszont figyelembe venni, hogy a beszéd, mint funkció teljesen kimarad a vizsgálati területek közül – ezért ez az eredmény nagyban eltérhet egy komplex intelligenciateszt eredmlnyétől (ahol a beszéddel kapcsolatos itemek mind lepontozódnának).