Javasolt életkor: 3-5 évesek illetve 5 éven felüliek

Vizsgálat jellege: szenzomotoros jellegű vizsgálat

Ki végezhet ilyen vizsgálatot?

– gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, aki rendelkezik szenzomotoros szemléletű végzettséggel

Mire ad és mire nem ad választ a vizsgálat?

– képet ad arról, hogy az egyes elmaradások hátterében van e idegrendszeri éretlenség, mutatja a figyelmi funkciók-, szenzomotoros integráció-, beszédpercepció-, grafomotoros készségek valamint az egyes részképességek elakadásait

– a vizsgálati eredmény nem diagnosztikus értékű

Hogyan zajlik? Mi történik a vizsgálaton?

– a vizsgálat során játékos, mozgás- és utánzás alapú feladatok vannak többségben, de vannak klasszikus papir ceruza feladatok és játékos feladatok is.